Termes et conditions

Lees deze Algemene voorwaarden aandachtig ("Voorwaarden", "Algemene voorwaarden", "voorwaarden") voordat u de website en het Ma Balise-platform (de "Service") gebruikt, beheerd door de afdeling Ma Balise en het merk Racing Technic ( 'wij' of 'onze', 'Ma balise', 'Racing Technic').

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen hebben tot de Service of deze willen gebruiken.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, krijgt u geen toegang tot de Service.

Communicatie

Door een account bij ons aan te maken, gaat u ermee akkoord u te abonneren op onze nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die we kunnen verzenden. In elk geval kunt u zich afmelden voor sommige of alle communicatieberichten van ons door de afmeldlink of de instructies in elke e-mail die we verzenden te volgen.

Abonnementen

Bepaalde delen van de Service worden gefactureerd op basis van een abonnement ("Abonnement (en)"). U wordt vooraf op periodieke en periodieke basis gefactureerd ("Factureringscyclus"). Factureringscycli worden maandelijks uitgevoerd.

Aan het einde van elke factureringscyclus wordt uw abonnement automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden, tenzij u het opzegt of Ma Balise het opzegt. U kunt uw abonnement annuleren via uw online accountbeheerpagina of door contact op te nemen met het ondersteuningsteam van Ma Balise.

Een betalingsmethode op bestelling, inclusief een creditcard of een PayPal-account, is vereist om de betaling voor uw abonnement te verwerken. U moet Ma Balise voorzien van nauwkeurige en volledige factuurgegevens, inclusief volledige naam, adres, land, postcode, telefoonnummer en een geldige betaalmethode. Door deze betalingsinformatie in te dienen, machtigt u automatisch Mijn Tag om alle Abonnementskosten die door uw account worden gegenereerd met behulp van een van deze betaalmethoden in rekening te brengen.

In het geval dat, om welke reden dan ook, automatische facturering mislukt, zal Ma Balise een elektronische factuur produceren die aangeeft dat u binnen een bepaalde periode handmatig moet overgaan tot de volledige betaling die overeenkomt met de factuurperiode zoals aangegeven op de factuur. .

Prijswijzigingen

Ma Balise kan op elk moment en naar eigen goeddunken de Abonnementskosten en Abonnementsprijzen wijzigen. Elke wijziging in prijs of abonnementskosten wordt van kracht aan het einde van de huidige factureringscyclus.

Ma Balise zal u na een redelijke kennisgeving op de hoogte brengen van elke wijziging in prijzen en abonnementskosten, zodat u uw abonnement kunt beëindigen voordat deze wijzigingen van kracht worden.

Door de service te blijven gebruiken nadat een tariefwijziging van kracht is geworden, gaat u impliciet akkoord met de nieuwe bedragen in toepassing die aan u worden gefactureerd.

Terugbetalingen

Premium-abonnementen komen in aanmerking voor een terugbetaling zonder twijfel 14 dagen geldig.

Inhoud

Met onze service kunt u bepaalde informatie plaatsen, plaatsen, opslaan, delen en beschikbaar stellen, zoals tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ("Inhoud"). U bent verantwoordelijk voor alle Inhoud waarover u publiceert of via de Service, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en eigendom.

Door Inhoud op of via de Service te plaatsen, verklaart en garandeert u dat: (i) de Inhoud van u is (u bezit deze) en / of u het recht hebt om deze te gebruiken en het recht om deze aan ons te verstrekken rechten en licenties zoals voorzien in deze Voorwaarden, en (ii) dat de publicatie van uw Inhoud op of via de Service op geen enkele manier de privacyregels (inclusief de AVG), publicatierechten, auteursrechten, schendt, contractrechten of andere rechten van personen of entiteiten. We behouden ons het recht voor om het contract te beëindigen van iedereen die inbreuk maakt op het auteursrecht.

U behoudt al uw rechten op alle inhoud die u verzendt, plaatst of weergeeft op of via de Service en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van deze rechten. We nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor Inhoud van u of een derde partij op of via de Service. Door Inhoud te plaatsen met behulp van de Service, geeft u ons echter het recht en de licentie om die Inhoud op of via de Service te gebruiken, aan te passen, uit te voeren, te reproduceren en te verspreiden.

Ma Balise heeft het recht, maar niet de verplichting om Inhoud die door gebruikers wordt aangeleverd te controleren en te bewerken.

Bovendien is de Inhoud die op of via deze Service wordt gevonden, het eigendom van My Beacon of gebruikt met toestemming. U mag deze Inhoud, geheel of gedeeltelijk, voor commerciële of persoonlijke doeleinden, zonder toestemming niet distribueren, wijzigen, verzenden, hergebruiken, downloaden, opnieuw plaatsen, kopiëren of gebruiken voor commerciële of persoonlijke doeleinden uitdrukkelijk, voorafgaand, van ons geschreven.

Rekeningen

Door een account bij ons aan te maken, garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent en dat de informatie die u ons verstrekt te allen tijde nauwkeurig, volledig en uitstekend is. Onjuiste, onvolledige of verouderde informatie kan het gevolg zijn van de onmiddellijke beëindiging van uw account voor de Service.

U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot de beperkingen van toegang tot uw computer en / of account. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor elke activiteit of actie die gebeurt met uw account en / of wachtwoord, zelfs als uw wachtwoord bij onze Service of de service van een derde partij is. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen nadat u kennis heeft genomen van een beveiligingsincident of onwettig of ongeautoriseerd gebruik van uw account.

U mag de naam van een andere persoon of entiteit niet gebruiken, of die niet wettelijk voor u beschikbaar is en uw gebruik, een naam of geregistreerd handelsmerk dat onderworpen is aan de rechten van een andere persoon of entiteit anders dan u , zonder de juiste autorisatie. U kunt geen namen gebruiken die vulgair, aanstootgevend of obsceen zijn als gebruikersnamen.

Intellectuele eigendom

De Service en de originele inhoud (exclusief Inhoud die door gebruikers wordt geleverd), opties en functionaliteiten zijn en blijven het exclusieve eigendom van Ma Balise en haar licentiegevers. De Service wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken en andere wetten van de Europese gemeenschap en het buitenland, waaronder de Verenigde Staten. Ons merk en zijn ontwerp kunnen niet worden gebruikt in verband met welk product of dienst dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ma Balise.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of diensten die niet behoren tot of worden beheerd door Ma Balise

Ma Balise heeft er geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacy of praktijken van websites of services van derden. We bieden geen garantie voor het aanbod van deze entiteiten / personen of hun websites.

U stemt ermee in dat Ma Balise niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gehouden, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik of gebruik van dergelijke beschikbare inhoud, goederen of diensten op of via een van deze websites of services van derden.

We raden u ten zeerste aan de Algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van deze websites of services van derden die u bezoekt.

Account sluiten

We kunnen uw account sluiten of opschorten en onmiddellijk uw toegang tot de service blokkeren, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, ongeacht de reden en zonder beperking, inclusief maar niet beperkt tot niet-naleving van deze Voorwaarden . We behouden ons het recht voor om accounts te sluiten die niet voor betaling zijn bestemd.

Als u uw account wilt sluiten, kunt u eenvoudig stoppen met het gebruik van de Service.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard de beëindiging moeten overleven, blijven van kracht na de beëindiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen inzake eigendom, disclaimers, vrijwaringen en beperkingen van aansprakelijkheid.

In het geval van sluiting van uw account, zullen alle gegevens en inhoud verloren gaan en zonder de mogelijkheid tot herstel van welke gegevens of inhoud dan ook. Zodra het account wordt verwijderd, verdwijnt al uw inhoud permanent.

Compensatie

U stemt ermee in om Ma Balise, evenals zijn licentiehouder en zijn licentiegevers, evenals hun werknemers, onderaannemers, agenten, functionarissen en beheerders te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, verplichtingen, kosten of schulden. (inclusief, maar niet beperkt tot, honoraria van advocaten), voortvloeiend of resulterend uit a) uw gebruik van en toegang tot de Service, door u of een andere persoon die uw account en wachtwoord gebruikt; b) een schending van deze voorwaarden, of c) de inhoud die op de service is gepubliceerd.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Ma Balise, noch zijn aandeelhouders, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen, gebonden zijn voor enige indirecte, accidentele, speciale, opeenvolgende of punitieve schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, gegevens , gebruik, goodwill of ander immaterieel verlies als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van, of onvermogen tot toegang tot of gebruik van de Service; (ii) het gedrag of de inhoud van een derde partij bij de Service; (iii) alle inhoud verkregen via de Service; en (iv) ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, zelfs op basis van garantie, contract, verkeerde (inclusief nalatigheid) of andere juridische, wetgevende theorie, zelfs als we op de hoogte waren of niet van de mogelijkheid van 'dergelijke schade, en zelfs als een rechtsmiddel dat hierin wordt uiteengezet wordt geacht te zijn gefaald voor het essentiële doel.

Waarschuwing

Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De service wordt geleverd "ZOALS HET IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR". De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending of uitvoering van de Services.

Racing Technic, eigenaar van Ma Balise, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garandeert niet dat: a) de service zonder onderbreking, veilig of beschikbaar op een bepaald tijdstip of op een bepaalde plaats zal werken; b) elke fout of defect zal worden gecorrigeerd; c) de service is vrij van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Service voldoen aan uw behoeften.

Uitsluitingen

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Bevoegde rechtbanken

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, zonder rekening te houden met de bepalingen met betrekking tot wetsconflicten. Ma Balise is een afdeling en een merk van Racing Technic.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk met ons hebben gehad met betrekking tot de service.

Verandering

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening belangrijk is, zullen we u dit ten minste 30 dagen van tevoren melden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar ons goeddunken bepaald.

Door onze service te blijven bezoeken of gebruiken na de inwerkingtreding van een herziening, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u de nieuwe voorwaarden niet accepteert, bent u niet langer gemachtigd om de service te gebruiken.

Contactez nous

Neem contact met ons op als u vragen hebt over deze voorwaarden .